Cung cấp Chứng Chỉ Số Bảo Mật SSL Comodo giá rẻ cho website HTTPS
menu phone 0965 21 8696 tvtoske@gmail.com
Sectigo Positive SSL
check 165,000đ / 1 Năm
check 285,000đ / 2 Năm
check 420,000đ / 3 Năm
check 520,000đ / 4 Năm
check Cho 1 tên miền Chính
check Hoặc 1 tên miền Phụ
check Mức xác thực Tên miền
check Cấp trong 5-10 phút khi kích hoạt
check Kích hoạt bằng DNS tên miền, Hosting
check Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
check Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
check Mã hóa đến 256bit
check Bảo hiểm đến $10,000
check Hoàn phí trong 30 ngày
check Miễn phí Cấp lại
check Không giới hạn Máy chủ
check Hỗ trợ trực tuyến: 24/7
Sectigo SSL Wildcard
check 2,100,000đ / 1 Năm
check 3,250,000đ / 2 Năm
check 4,850,000đ / 3 Năm
check 5,500,000đ / 4 Năm
check Cho 1 tên miền Chính
check tất cả tên miền Phụ
check Mức xác thực Tên miền
check Cấp trong 5-10 phút khi kích hoạt
check Kích hoạt bằng DNS tên miền, Hosting
check Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
check Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
check Mã hóa đến 256bit
check Bảo hiểm đến $10,000
check Hoàn phí trong 30 ngày
check Miễn phí Cấp lại
check Không giới hạn Máy chủ
check Hỗ trợ trực tuyến: 24/7
Sectigo Multi-Domain
check 2,550,000đ / 1 Năm
check 3,990,000đ / 2 Năm
check 5,900,000đ / 3 Năm
check Cho 1 tên miền Chính
check 2 tên miền wildcard
check Mức xác thực Tên miền
check Cấp trong 5-10 phút khi kích hoạt
check Kích hoạt bằng DNS tên miền, Hosting
check Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
check Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
check Mã hóa đến 256bit
check Bảo hiểm đến $10,000
check Hoàn phí trong 30 ngày
check Miễn phí Cấp lại
check Không giới hạn Máy chủ
check Hỗ trợ trực tuyến: 24/7
DMCA.com Protection Status